خواهشمند است جهت استفاده  از  سامانه خدمات الکترونیکی مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی  از مرور گر Google Chrome استفاده فرمایید.